نتایج  مسابقه زمستانه ریتون - بهمن ماه 1390 - Ritoon Winter Student Contest 2 
نام اثر: موزه میراث فرهنگی و هنری کودکان ایران با رویکرد طراحی همگانی
ارسال کننده: رائیکا خورشیدیان
 موزه میراث فرهنگی و هنری کودکان ایران با رویکرد طراحی همگانی   
 موزه میراث فرهنگی و هنری کودکان ایران با رویکرد طراحی همگانی
توضیحات طراح:
در سناریو اولیه بازدید از موزه افراد از پشت شیشه های موزه شاهد صرف اشیا هستند پس از گذشت مدت زمانی فضای یکنواخت موزه افراد، به خصوص کودکان را خسته می کند؛ و بسیاری از افراد که از ویلچر استفاده می کنند یا نابینا هستند به هیچ وجه نمی توانند از موزه استفاده کنند. در سناریویی که این طرح پیشنهاد می کند، کودکان با خانواده هایشان وارد فضای موزه می شوند: • در بیرون از فضا تصاویر نگارگری با جاهای خالی وجود دارد و بچه ها به همراه خانواده هایشان به داخل داستان نگاره ها وارد می شوند و در این حال فرصتی برای برداشتن عکسهای خاطره انگیز پیدا می کنند. • در ابتدا پس از خرید بلیط ورودی به آنها دستگاه راهنمای موزه داده می شود. این دستگاه که شبیه اسطرلاب طراحی شده؛ با چرخش صفحه رویی و فشار دادن دکمه میانی توضیحات بخشهای مختلف موزه که به تفکیک روی دستگاه نشان داده شده است به صورت صوتی شنیده می شود. علاوه بر این راهنما به کودکان سکه هایی داده می شود؛ که هر کدام متعلق به یک دوره تاریخی است؛ بچه ها در مکان های مشخصی باید از آنها استفاده کنند. این سکه ها باعث می شود بچه ها سکه های دوره های مختلف تاریخی را بکارگیرند و آنها را لمس کنند تا اینکه تماشاچی صرف آنها از پشت شیشه های موزه باشند. • ایستگاه مهرهای استوانه: اولین ایستگاه مربوط به مهرهای استوانه است. بچه ها مهرهای استوانه ای را روی سطح شنی مخصوص می غلتانند و نقشهایی که از آنها ایجاد می شود، شرایط مفرحی فراهم می کند. • ایستگاه ظروف سفالینه: کودکان همراه با خانواده شان در ایستگاه سفالینه ها وارد سفالینه ها می شوند و می توانند آنها را لمس کنند. • ایستگاه سفره خانه: در این فضای سنتی از خانواده ها پذیرایی می گردد. مسئولین این بخش لباس سنتی به تن کرده، افراد از شیرینی ها و نوشیدنی های سنتی مختلف ایران استفاده می کنند. در این فضا افراد شاهد روش ساخت شیرینی های سنتی هستند و حتی می توانند در ساخت شیرینی مورد نظر خود دخالت کنند و خود مشغول به فعالیت شوند. • ایستگاه فرش: در این ایستگاه افراد باید سکه هایی که به آنها داده شده وارد دستگاه کنند تا به آنها یک رشته مخصوص بافتن فرش داده شود. هر کسی با سکه خود می تواند یک گره از این فرش بزرگ را با دستان خودش ببافد البته بافتن آن نیاز به تخصص نداد. • ایستگاه گره چینی، داستان و نگارگری: در این ایستگاه بازدیدکنندگان قطعات پازلی که کامل کننده تصویر نگارگری است در کنار یک دیگر می چینند و داستان را کامل می کنند. در ضمن فرم این پازل ها بر گرفته از هندسه گره چینی است. • ایستگاه ریتون: پس از بازدید از فضای داخلی موزه امکانات دیگری نیز در فضای باز موزه ایجاد شده اند نظیر جایی که ریتون بسیار بزرگی قرار دارد و افراد می توانند سوار بر آن شود. • ایستگاه رقصهای آئینی: در این فضا در زمانهای مشخصی بچه ها دور هم جمع می شوند و با هم چند لحظه ای به اجرای رقصهای آئینی می پردازند. این فعالیت علاوه بر اینکه خاطره خوشی را همراه با تعامل با کودکان دیگر ایجاد می کند، خستگی بازدیدکنندگان را برطرف کرده و فضایی با نشاط ایجاد می نماید. این پروژه به عنوان پروژه 1 کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر وحیدچوپانکاره در دانشگاه تهران انجام شد.
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.