طراحی خودرو    گردانندگان ریتون    نمایشگاه    معماری    مسابقات طراحی    طراحی جواهرات  

 
 Mehdi_fallah 
نام: 
مهدی
نام خانوادگی:   اصل فلاح
   
وب سایت:   http://www.mehdifallah.com
   
کشور:   ايران
شهر:   تهران
دانشگاه:   هنر
   
زمینه کاری:   طراحی صنعتی
رزومه و توضیحات:   تحصیلات
• کارشناسی ارشد طراحی صنعتی- دانشگاه تهران-1383

فعالیت های اجرایی و کاری
• عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر- از سال 1383
• عضو هیات موسس کانون خلاقیت و نوآوری دانشگاه تهران - 1383
• مسوول کمیته برگزاری هشتمین نمایشگاه طراحی صنعتی دانشگاه تهران - 1382
• عضو کمیته اجرایی نخستین مسابقه تفکر خلاق - دانشگاه تهران - 1383
• عضو هیات موسس کانون نوآوری دانشگاه هنر تهران - 1384
• عضو هیات موسس انجمن طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران-1384
• مسوول کمیته برگزاری دومین مسابقه و نمایشگاه تفکرخلاق - دانشگاه هنرتهران- 1384
• مسوول کمیته برگزاری چهارمین مسابقه و نمایشگاه تفکرخلاق - دانشگاه هنرتهران- 1386
• عضو کمیته برگزاری دومین همایش هنر و صنعت - 1384
• عضو هیات تحریریه مجله دستاورد از سال 1383
• دبیراجرایی مجله دستاورد 1387-1385
• سردبیر مجله دستاورد از سال 1387
• دبیر علمی سلسله نشست های تخصصی طراحی صنعتی دانشگاه هنر از سال 1386
• عضو هیات داوران دومین جشنواره نشریات تخصصی دانشجویان سراسر کشور- دانشگاه تهران - 1386
• عضو شورای بازنگری سیلابس های درسی مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی - دانشگاه تهران - 1387
• دبیر برگزاری نخستین کنفرانس دستاوردهای طراحی صنعتی ایران - 1388 و 1389
• عضو شورای استعدادهای درخشان دانشگاه هنر 1388-1387
• مسئول مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه هنر از سال 1389
• عضو هیات داوران چهارمین مسابقه یک روز طراحی - دانشگاه تهران 1388
• عضو کمیته علمی پنجمین مسابقه یک روز طراحی - دانشگاه تهران - 1389

لیست مقالات منتشر شده
• سبک شناسی طراحی معاصر- اولین هم اندیشی هنر و صنعت- 1383
• آسیب شناسی آموزش طراحی صنعتی در ایران با بررسی یک نمونه موفق خارجی- دومین هم اندیشی هنر و صنعت- 1384
• جایگاه تبلیغات در ارتقای منزلت محصولات صنایع دستی کشور- همایش راهکارهای ارتقای منزلت صنایع دستی ایران- دانشگاه هنر اسلامی تبریز - 1387
• طراحی سبز، زندگی سبز- فصلنامه هنرنامه- 1381
• طراحی هویت سازمانی- فصلنامه هنرنامه- 1382
• زیبایی ایرانی- نشریه عصر ارتباط- 1383
• طراحی صنعتی در اَپل- نشریه عصر ارتباط- 1383
• روش شناسی درک نیاز در طراحی لوازم خانگی - فصلنامه دستاورد- 1381

لیست فعالیت پژوهشی انجام شده و مقالات منتشر نشده
• عضو همکار اصلی طرح ملی مطالعات جامع صنایع دستی ایران - بخش تبلیغات و بسته بندی - دانشگاه تهران - 1385
• تدوین متن آموزشی فرایند طراحی صنعتی - دانشگاه هنر- 1384
• تدوین متن آموزشی مبانی نظری طراحی صنعتی - دانشگاه هنر- 1383
• تدوین متن آموزشی سبک شناسی طراحی صنعتی - دانشگاه هنرتبریز- 1383
• تدوین متن آموزشی مبانی بصری در طراحی صنعتی - دانشگاه هنر- 1385
• روش شناسی طراحی صنعتی در سه استودیوی برتر طراحی دنیا - دانشگاه تهران- 1382
• طراحی احساس گرا - دانشگاه تهران- 1383
• بررسی سبک وآثار طراحی کریم رشید طراح معاصر- دانشگاه هنر- 1383
• بررسی سبک و آثار طراحی لوئیجی کولانی طراح معاصر- دانشگاه هنر- 1384
• تدوین مقاله آموزشی سمیوتیک(نشانه شناسی) در طراحی صنعتی - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران- 1387
• تدوین مقاله آموزشی استتیک(زیبایی شناسی) در طراحی صنعتی - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران- 1387

سخنرانی ها
• فلسفه طراحی در شرکت طراحی زیبا - دانشگاه هنر- 1380
• جایگاه طراحی در فرایند هویت سازی نام های تجاری- دانشگاه هنر- 1381
• فرآیند ایده پردازی آزاد- پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران-1385
• کارآفرینی و علوم طراحی - دانشگاه هنر - 1385
• زیبایی شناسی در طراحی صنعتی - دانشگاه هنر - 1387
• طراحی و هنر شهری - دانشگاه هنر - 1388
• مبانی طراحی عناصر مبلمان شهری، خوبسازی به جای زیباسازی - اولین همایش ملی مبلمان شهری و گرافیک محیطی - اصفهان - 1389
• مبانی طراحی عناصر مبلمان شهری - دانشگاه هنر - 1389

تدریس
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (1)- دانشگاه هنر
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (1)- دانشگاه هنراسلامی تبریز
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (1)- دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (2)- دانشگاه هنر
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (2)- دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز
• واحد درسی پروژه (1) طراحی صنعتی (فرایند طراحی)- دانشگاه هنر
• واحد درسی تاریخ طراحی صنعتی (1)- دانشگاه هنراسلامی تبریز
• واحد درسی مبانی هنرهای تجسمی (1)- دانشگاه هنر
• واحد درسی مبانی هنرهای تجسمی (1)- پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
• واحد درسی مبانی هنرهای تجسمی (2)- دانشگاه هنر
• واحد درسی مبانی هنرهای تجسمی (2)- پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (2)- پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
• واحد درسی پروژه 4 طراحی صنعتی (خلاقیت) - دانشگاه هنر
• واحد درسی مبانی طراحی صنعتی (2)- دانشگاه هنر اصفهان
• واحد درسی طراحی استراتژیک - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
• واحد درسی فرم وفضا- مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران
• واحد درسی شکل شناسی- مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران
• دوره تخصصی طراحی - هایبرید اسکچینگ Hybrid Sketching- مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران

نمایشگاه ها
• چهارمین نمایشگاه دانشجویی طراحی صنعتی - دانشگاه هنر - 1380
• هشتمین نمایشگاه طراحی صنعتی - دانشگاه تهران - 1382
• نمایشگاه گروهی طراحی صنعتی - دانشگاه تهران - 1386
• نمایشگاه گروهی طراحی صنعتی - دانشگاه الزهرا - 1386
• نمایشگاه گروهی طراحی صنعتی - دانشگاه آزاد مشهد - 1386

نمونه کارهای مهدی اصل فلاح:

         
تصویر پیش فرض
ثبت نام  / فراموشی رمز عبور

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

اساتید
اعضا
لیست اعضا

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.