دسته بندی: طراحی

دراور آینه ای با دستگیره هایی از شاخته درختان

این دراور، Lacus نام دارد و طراح ژاپنی Mikiya Kobayash ، آن را خلق کرده است. نمونه ی مبلمانی که ترکیبی از خطوط هندسی منظم با عناصر طبیعی فرآوری نشده است. بدنه اصلی طرح با خطوط هندسی مشخص و قدرتمند طرح شده و با انعکاس قوی آیینه ها کامل شده است. این قاب ساده و هندسی یک بستر مناسب را ایجاد می کند تا بیننده، جزئیات طبیعی دستگیره چوبی دست نخورده را بهتر درک کرده و توجه بیشتری را نسبت به آن معطوف دارد. حضور دستگیره چوبی طبیعی در این طرح باعث می شود که سلطه خطوط هندسی و زاویه های قائمه، که بیشتر در طراحی مبلمان ها می بینیم، به طرز معنی داری شکسته شده و بیننده را به زیبایی ناب و دست نخورده المانهای طبیعی متوجه سازد.

منبع : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/23347/mikiya-kobayashi-mirrored-lacus-credenza.html

1391/6/19 - 9:36:06 PM     


ارسال نظر (0)
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.