دسته بندی: طراحی

صندلی برای روز مبادا

این کانسپت صندلی شگفت انگیز، صندلی ضد بحران نام دارد و پِدرو گومز آن را طراحی کرده است. صندلی که همه ویژگی های یک صندلی کلاسیک را دارد با این تفاوت که Pedro Gomes با الهام از بحران عمومی اقتصادی که اکنون در سراسر جهان حاکم است سوراخی در پشتی آن تعبیه کرده که آن را به یک قلک بزرگ تبدیل کرده است و شما می توانید پول هایتان را در آن مخفی کنید. هنگامی که قلک پر شد، اره مخفی در پشت آن را بیرون آورده و قسمت پایین نشیمنگاه صندلی را بریده و پول ها را خارج کنید. با این کار شما پولدار خواهید شد! سپس می توانید از فضای به وجود آمده به عنوان جای مجلات و روزنامه ها استفاده کنید.

منبع : http://www.trendsnow.net/2012/08/the-anti-crise-chair.html

1391/6/1 - 10:07:52 AM     


ارسال نظر (0)
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.