مجموعه هنرمند گره باف از Jan Rose

Jan Rose طراح آلمانی برای تز کارشناسی ارشد خود مجموعه ای از مبلمان و نیمکت با نام "The Knitting Craftsman" طراحی کرده و ساخته است. هدف وی بررسی امکان استفاده از گره به عنوان یک تکنیک ساخت مدرن بوده است؛ تمام محصولات در چارچوبی که Rose طراحی کرده است به صورت دستی گره بافی شده اند. ترکیب روشی سنتی با تکنولوژی تولید سریع امروزی و متریال غیرمعمول، نشان می دهد که روشهای ساخت قدیمی می توانند با کمی تغییر خود را با تولید صنعتی و انبوه وفق دهند.

منبع : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/15332/jan-rose-the-knitting-craftsman.html

1390/4/7 - 12:36:14 AM     


ارسال نظر (0)
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.