هنر نمایی در فضاهای شهری، اثر Veronica Tzekova

اثر هنرمند هنر های شهری Veronica Tzekova بر تغییر ظاهر، معنا و عملکرد عناصر شهر خود که آنها را "بیمار" میداند تأکید دارد. این مداخله ها و تغییرات هوشمند، شامل از کار انداختن محصولات طراحی صنعتی، ایجاد ضد نمادها، مجسمه های زنده، هنرهای خیابانی و تعریف کاربری جدید برای محیطهایی که به خودی خود معنا و هدفی ندارند می باشد. نیمکت نرم، یکی از آثار اجرایی این هنرمند است که شامل طنابهایی است که به نیمکتهای عمومی در شهر بیلا ایتالیا متصل شده اند. ایده این اثر بعد از برخورد او با نیمکتهایی که به طور بی هدف و ناشیانه در مسیر پیاده رو، روبه ویترین مغازه ها نصب شده بودند، خلق شد. محصول نهایی، رشته های زردی است که نمی توان از آنها به عنوان نیمکت استفاده کرد!

منبع : http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/13515/veronika-tzekova-space-nrgzers.html

1390/1/17 - 6:52:06 PM     


ارسال نظر (0)
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.