دسته بندی: هنر

تخم مرغ های سرامیکی، اثر هنرمند چینی Shi Shaoping

هنرمند چینی Shi Shaoping بیش از یک سال از وقت خود را صرف ساخت 3000 تخم مرغ سرامیکی برای اثر مفهومی خود کرده است. او این تخم مرغ ها را در دورافتاده ترین مناطق خالی از سکنه چین روی زمین میچیند و عکسبرداری می کند. هر تخم مرغ حدود 10 کیلوگرم وزن دارد، یعنی وزن تمام این مجسمه ها، حدود 48 تن است. او برای اجرای آثار خود، این حجم عظیم تخم مرغها را به مناطق دورافتاده چین منتقل می کند و سطح زمین را در این مناطق بکر و دیدنی می پوشاند. او به همراه تیم خود، به دقت هر یک از اجزاء را در جای مناسب قرار می دهد و برای هر یک از مناطق، چیدمان خاص آنجا را طراحی می کند. در آخرین مرحله از این سفر، این تخم مرغها در کف سالن «موزه هنر امروز» چیده شده اند. این مجموعه نمادی از تولد، ظرافت و زیبایی است، اما در عین حال به خاطر سختی و نفوذ ناپذیری این اجسام جامد، حسی از ناامیدی از تولدی دوباره را القا میکند.

منبع : http://www.designboom.com/art/shi-shaoping-installs-3000-ceramic-eggs-in-desolate-locations

1392/6/24 - 12:21:25 PM     


ارسال نظر (3)
 محمد حسین شوکت پور 9/26/2013 - ساعت: 8:53
کارایی میکنناااااا
اااااااااا

 م.ب 10/4/2013 - ساعت: 10:14
پولداریه آقا ! پولداری ی ی ی... !
 محمدمهدی طاهری 10/9/2013 - ساعت: 1:24
اون مارمولکه خیلی نازه
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.