دسته بندی: طراحی

ایده ای ساده اما بسیار کاربردی برای گوشه جعبه های کارتنی

چشم پوشی از طراحی هوشمندانه ی این بسته بندی ناممکن است. فرو رفتگی کوچکی در گوشه ی پایینی جعبه، محلی برای قرارگیری انگشتان فراهم کرده است که موجب دسترسی و چنگش راحت جعبه می شود. این فرورفتگی همچنین باعث استحکام لبه ها شده و از باز شدن لبه ها و له شدگی گوشه های جعبه جلوگیری می کند.
طراحان: Lin Tsen Ying و Huang Hsiao Yuan

منبع : http://www.yankodesign.com/2013/08/16/the-corner-lift

1392/6/18 - 12:59:33 PM     


ارسال نظر (0)
جستجو در وب سایت:

نشر ماهی

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

درباره ریتون          گردانندگان ریتون          NewDesign.ir

برای تماس با ما می توانید به آدرس Ritoon.com(at)Gmail.com ایمیل بفرستید.